29 Grudnia 2016, imieniny Dawida Tomasza Dominika
Strona GlownaPolecaneLista użytkownikówPortalLogowanie
Artykuł
2014-06-26 13:44:55 Z biur poselskich

Posła zirytowało wtrącanie się Unii Europejskiej w krajowe przepisy dotyczące norm żywności, np. zakazu tradycyjnego wędzenia. - Nie doprowadzajmy do absurdów - apeluje.

zobacz artykuł
 
reklama
Dyskusja (10): H. Siedlaczek: Czy marchewka to warzywo czy owoc? Strony: 1Dodaj komentarz
~Przestroga (2014-07-03 14:55)
Ocena: 0 + | - Cytuj

Proszę zapamiętać nową maksymę PO Panie Pośle. Im mniej jesz, tym krócej Cię podsłuchują.

~gazowy (2014-06-27 15:26)
Ocena: 0 + | - Cytuj

Poseł WÓDKA to nie woda.uwazaj co pijesz.i bedzie lepiej.

~paranoja (2014-06-27 13:17)
Ocena: 0 + | - Cytuj

A alkohol nie? I co zakazać spożywania? Totalistom zdecydowane nie!

~szok (2014-06-27 11:29)
Ocena: 0 + | - Cytuj

Dlaczego od razu "głupiś" - trochę kultury. Odwaliłeś z netu stare okreslenia i kogoś wyzywasz. Piszę co naukowcy mówią o nowych badaniach, że ponoć cynamon marskość wątroby powoduje.

~głupiś ,,szok,, (2014-06-27 10:01)
Ocena: 0 + | - Cytuj

Dla więk­szość z nas cy­na­mon to aro­ma­tycz­na przy­pra­wa. Ale warto wie­dzieć, że po­ma­ga za­cho­wać zdro­wie.
Cy­na­mon jest za­le­ca­ny szcze­gól­nie oso­bom oty­łym. Powód? Czę­ste i re­gu­lar­ne spo­ży­wa­nie po­traw z do­dat­kiem sprosz­ko­wa­nej kory drze­wa cy­na­mo­no­we­go spra­wia, iż zmniej­sza się za­gro­że­nie za­cho­ro­wa­nia na cu­krzy­cę typu dru­gie­go. Ofia­ra­mi tej cho­ro­by są naj­czę­ściej osoby cier­pią­ce na nad­wa­gę. Ich or­ga­nizm prze­sta­je re­ago­wać na in­su­li­nę, przez co we krwi utrzy­mu­je się zbyt wy­so­kie stę­że­nie glu­ko­zy. Cier­pi na tym całe ciało, bo­wiem z bie­giem czasu uszko­dze­niu ule­ga­ją na­czy­nia krwio­no­śne. Nie­le­czo­na cu­krzy­ca typu dru­gie­go grozi utra­tą wzro­ku, za­bu­rze­niem pracy nerek, a nawet am­pu­ta­cją stóp. Rany cho­re­go goją się dłu­żej, czę­ściej wdają się w nie in­fek­cje.
Ale to nie ko­niec zdro­wot­nych ko­rzy­ści z je­dze­nia star­tej kory drze­wa cy­na­mo­no­we­go. Ła­go­dzi ona do­le­gli­wo­ści tra­wien­ne i za­po­bie­ga nud­no­ściom, wzdę­ciom, bie­gun­kom. Nic dziw­ne­go, że cy­na­mon jest sto­so­wa­ny w me­dy­cy­nie tra­dy­cyj­nej od ty­się­cy lat. Nie za­po­mi­naj­my o ku­chen­nych za­le­tach tej przy­pra­wy. Jest do­sko­na­ła jako do­da­tek do ciast, dań z ryżem oraz słod­kich na­po­jów. Cy­na­mon w la­skach do­da­je się m.​in. do kom­po­tów, soków owo­co­wych, win.

~szok (2014-06-27 09:28)
Ocena: 0 + | - Cytuj

W tym przypadku, zgadzam się z posłem!. Cynamon szkodliwy jest dla wątroby, wykazały to badnia ponoć.

~żenada (2014-06-27 07:45)
Ocena: 0 + | - Cytuj

Proponuję jeszcze zapytać o cynamon,bo on też przeszkadza biurwokratom!

~gimnazjalista (2014-06-27 07:07)
Ocena: 0 + | - Cytuj

Marchwewka -czesc jadalna, to korzeń spichrzowy, jako taka , to warzywo , jadalna czesć kalafiora, to ...pędy kwiatowe, w sumie też warzywo, a wszelakie owoce to, ,,obudowa,, dla nowego pokolenia - nasion /osłaniajaca/

~Jesienią ... (2014-06-26 23:45)
Ocena: 0 + | - Cytuj

marchewka to ani owoc ani warzywo. To kiełbaska ... wyborcza.

~paranoja (2014-06-26 22:02)
Ocena: 0 + | - Cytuj

Dopiero teraz pan poseł reaguje? Polecam lekturę książki "Absurdy Unii Europejskiej"- tam znajdzie się pole do POpisu!!!

Dodaj komentarz
Strony: 1
Szukaj podobnych tematów:
szukanie zaawansowane
Dodaj nowy temat
Logowanie
Ostatnio dodane komentarze
Najdłuższe dyskusje
Ostatnio dodane w tym dziale
Najczęściej komentowane (ostatnie 60 dni)
Najaktywniejsi zarejestrowani komentatorzy
Statystyki
Katalog